header image
FIRMA

Uczestnik programu:

rzetelna firma

INTER SECURUS jest Biurem Detektywistycznym, funkcjonującym
z powodzeniem na rynku ogólnopolskim od 1998 roku. Właścicielem firmy
jest detektyw Zenon Zalewski.

prywatny detektyw

Prawną podstawą działalności firmy jest Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Łodzi
w Referacie Handlu, Usług i Rolnictwa Urzędu Miasta Łodzi – Delegatura
Łódź-Górna nr 57349, z dnia 17.03.2005 roku.

Pracownikami i współpracownikami biura są ludzie kompetentni, o wysokich kwalifikacjach zawodowych i bogatym doświadczeniu. W koniecznych przypadkach, zasięgamy opinii adwokatów, radców prawnych, ekspertów kryminalistyki i biegłych z różnych dziedzin.

Czynności wykonywane przez pracowników INTER SECURUS objęte są tajemnicą zawodową, a informacje zawarte w raportach z ich realizacji, przeznaczone są wyłącznie do wiadomości Zleceniodawcy.

Z tytułu prowadzonej działalności detektywistycznej, firma posiada polisę obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w PZU S.A. na kwotę 15.000,00 EURO.

Mając na uwadze dbałość o kontakty z Klientami:

GWARANTUJEMY – wysoką jakość świadczonych usług

ZAPEWNIAMY – profesjonalizm w działaniu

OFERUJEMY – wysoką jakość świadczonych usług

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Prywatny Detektyw Zenon Zalewski              

rzetelna firma

Światowe Stowarzyszenie Detektywów
Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne
Program Rzetelna Firma
Biuro Informacji Gospodarczej
Krajowy Rejestr Długów
Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji (I.P.A.)
Testy na ojcostwo
Polskie Towarzystwo Genealogiczne