header image
Firma arrow Inter Securus arrow BADANIA WARIOGRAFEM
BADANIA WARIOGRAFEM Print

Wyniki badań wariograficznych znajdują wielopłaszczyznowe zastosowanie:

  • zyskujemy pewność, czy pracownicy nie oszukują firmy, nie działają na jej szkodę oraz czy zachowują lojalność i nie działają na rzecz konkurencji;
  • możemy dowiedzieć się o przypadkach występowania patologii lub przestępstw w firmie;
  • osiągamy pomoc i wskazówki przy doborze właściwej kadry pracowniczej;
  • możemy uprawdopodobnić lub wyeliminować osoby, co do których zachodzi podejrzenie dokonywania przestępstw, ukrywania faktu utrzymywania kontaktów pozamałżeńskich, uzależnienia od gier hazardowych, alkoholu lub narkotyków.

Badania wariograficzne, jako jedna z gwarancji, przeprowadzane są najczęściej wobec:

  • pracowników firm, którzy zarządzają mieniem powierzonym znacznej wartości;
  • kandydatów na stanowiska kierownicze w bankowości, finansach, księgowości i ubezpieczeniach;
  • pracowników firm ochrony osób i mienia, magazynów, hurtowni, spedycyjnych i kurierskich;
  • osób zawierających polisy ubezpieczeniowe na życie;
  • osób prywatnych w sprawach osobistych i rodzinnych.

Zlecający badania wariograficzne Klienci są zainteresowani ich rzetelnością
i profesjonalizmem. A takie wyniki może przynieść jedynie zastosowanie najnowocześniejszego sprzętu, jakim bez wątpienia jest wariograf CPS II, amerykańskiej firmy Stoelting, znanej z wprowadzenia pierwszego na świecie komputerowego poligrafu.

badania wariografem

Urządzenie typu CPS II, wyposażone jest on w najbardziej zaawansowane technologicznie sensory tj. elektroniczny pneumograf (do tej pory używano mechanicznych), pletyzmograf, sit pad (możliwość wychwycenia prób oszustwa), możliwość wymiennej kontroli oporu lub przewodnictwa skóry
oraz kardio sensory (monitorujące puls i ciśnienie).

CHCESZ MIEĆ PEWNOŚĆ – PRZEPROWADŹ BADANIA WARIOGRAFEM

Światowe Stowarzyszenie Detektywów
Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne
Program Rzetelna Firma
Biuro Informacji Gospodarczej
Krajowy Rejestr Długów
Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji (I.P.A.)
Testy na ojcostwo
Polskie Towarzystwo Genealogiczne