Szansa na odzyskanie wierzytelności...

Szansa na odzyskanie wierzytelności

Jeden z klientów zwrócił się do mnie z prośbą o ustalenie składników stanu majątkowego dłużnika. Egzekucja komornicza nie przyniosła oczekiwanych rezultatów, gdyż dłużnik (co nie było trudne do przewidzenia) wyzbył się majątku, przepisując go na inne osoby lub sprzedając.

W takich sytuacjach należy pamiętać o instytucji tzw. skargi pauliańskiej (art. 527 kc).
§ 1. Gdy wskutek czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli osoba trzecia uzyskała korzyść majątkową, każdy z wierzycieli może żądać uznania tej czynności za bezskuteczną w stosunku do niego, jeżeli dłużnik działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli, a osoba trzecia o tym wiedziała lub przy zachowaniu należytej staranności mogła się dowiedzieć.
Należy przy tym mieć na uwadze, że wierzyciel może wystąpić ze skargą pauliańską w ciągu pięciu lat, od chwili dokonania przez dłużnika kwestionowanej czynności. Czyli, jeśli wierzyciel zamierza wykazać bezskuteczność umowy darowizny, którą dłużnik wyzbył się jakiegoś wartościowego składnika swojego majątku, to może wystąpić ze skargą pauliańską w terminie pięciu lat od chwili zawarcia przez dłużnika tej właśnie umowy darowizny (wystarczy w tym terminie nadać na poczcie pozew ze skargi pauliańskiej).
Przeprowadzone przeze mnie dochodzenie bezspornie wykazło, iż dłużnik, mając świadomość, że jest obarczony długiem sprzedał jedną nieruchomość, a drugą oddała aktem darozwiny znajomemu. Dłużnik działał więc ze świadomością pokrzywdzenia wierzyciela. Ponadto, osoba trzecia (obdarowana), która odniosła korzyści majątkowe miała pełną świadomość, że dłużnik działa w złej wierze, a skutkiem czynności może być pokrzywdzenie wierzyciela. Pełnomocnik mojego klienta złożył natychmiast stosowny pozew i aktualnie oczekujemy na satysfakcjonujace orzeczenie sądu.