Światowe Stowarzyszenie Detektywów

Światowe Stowarzyszenie Detektywów W.A.D.
Światowe Stowarzyszenie Detektywów W.A.D.

Inter Securus Członek Światowego Stowarzyszenia Detektywów W.A.D.

Biuro detektywistyczne Inter Securus jest członkiem Światowego Stowarzyszenia Detektywów W.A.D World Association of Detectives.
Jest to Globalny sojusz śledczych i specjalistów ds. Bezpieczeństwa. Historia W.A.D. sięga 1921 r. jest najstarszym i największym tego typu stowarzyszeniem na świecie.
Światowe Stowarzyszenie Detektywów zostało utworzone jako wspólne przedsięwzięcie przez połączone członkostwo Światowego Stowarzyszenia Detektywów i Międzynarodowego Stowarzyszenia Tajnych Służb w następujących celach:
Promowanie i utrzymywanie najwyższych praktyk etycznych w zawodzie prywatnego detektywa lub służby bezpieczeństwa;
Wybierać do członkostwa tylko te osoby, których doświadczenie osobiste i zawodowe oraz powiązania biznesowe ściśle przestrzegają zasad prawdy, dokładności i rozwagi;
Eliminowanie nierzetelnych, niekompetentnych i nieodpowiedzialnych członków zawodu;
Wspieranie i utrwalanie ducha współpracy między jej członkami i wszystkimi osobami zaangażowanymi w egzekwowanie prawa; i
Aby dalej rozwijać i budować wzajemne poczucie zaufania, dobrej woli i przyjaźni między agencjami na całym świecie