ZOBOWIĄZANIA DŁUŻNIKÓW staną się jawne!

ZOBOWIĄZANIA DŁUŻNIKÓW staną się jawne!

KRAJOWY REJESTR ZADŁUŻONYCH zacznie działać już od lipca 2021 roku. Jego głównymi zaletami będzie dostępność i pełna jawność.

Krajowy Rejestr Zadłużonych będzie istotnym źródłem informacji o podmiotach niewypłacalnych, zagrożonych niewypłacalnością lub podmiotach, wobec których umorzono bezskuteczną egzekucję.

W Rejestrze znajdą się informacje o osobach fizycznych, osobach prawnych oraz jednostkach organizacyjnych niebędących osobami prawnymi wobec których są albo były prowadzone postępowania upadłościowe lub restrukturyzacyjne, ale także alimentacyjne.

Podstawowymi narzędziami do wyszukiwania danych ujawnionych w rejestrze będzie numer PESEL, numer identyfikacji podatkowej (NIP) albo sygnatura akt sprawy.

W przypadku braku numeru PESEL, będzie można skorzystać z numeru paszportu.

Zaprzestanie ujawniania danych w Rejestrze nastąpi po upływie 10 lat od dnia prawomocnego zakończenia lub umorzenia postępowania.

Jesteś zainteresowany szczegółami? Zapraszam do lektury:

https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/krajowy-rejestr-zadluzonych-18803220?fbclid=IwAR2zsozYchSHv7rN_Qi8HbX0yNkMFvP5dsvG7ySIRwUZtqzr72rSlaCeEfs