Detektyw - A „Owoce zatrutego drzewa”.

Zgodnie z prawem, Detektyw może zbierać i przetwarzać dane osobowe także bez zgody osób, których dotyczy zlecenie. Niekiedy, w interesie klienta uzyskuje dowody za pomocą niedozwolonych przez prawo czynności. Są to tzw. „Owoce zatrutego drzewa”.

detektyw łódź

Określenie to odnosi się do skutków nielegalnego albo niedopuszczalnego działania danego podmiotu w postępowaniu sądowym. ,,Drzewem” jest dowód bezpośredni ,,zatruwany” przez zachowanie podmiotu. “Owocami” są uzyskane w ten sposób kolejne dowody.

Obecnie w kpk wskazane jest, że dowodu nie można uznać za niedopuszczalny tylko dlatego, że uzyskano go w sposób niezgodny z postępowaniem lub za pomocą czynu zabronionego przez ustawę w momencie jego popełnienia (art. 168a kpk). Wyłączone są jednak dowody uzyskane w wyniku zabójstwa, umyślnego spowodowania uszczerbku na zdrowiu lub pozbawienia wolności. Tak więc zgodnie z przepisami kpk, nagrania uzyskane za pomocą podsłuchów założonych przez osoby prywatne mogą być dowodami w postępowaniu karnym.

Przedmiotowa regulacja prawna, pracę detektywów czyni bardziej transparentną i skuteczną, zwiększając przy tym satysfakcję klientów z uzyskanych przez nas wyników.