Poszukiwanie biologicznych korzeni

DETEKTYW w poszukiwaniu biologicznych korzeni…….

Dekady (!) nieskutecznych poszukiwań, zniechęcały do dalszych poszukiwań. Przekonałem ich,
że zawsze trzeba mieć nadzieję! Ona bowiem umiera ostatnia……Dzisiaj cieszą się, że posłuchali
detektywa łódź i okazali wytrwałość!

Odnalezienie biologicznego rodzeństwa w USA

Marii pomogłem odnaleźć biologiczne rodzeństwo zamieszkujące w USA od….ponad 50 (!) lat!
Jerzy cieszy się z odzyskania kontaktu z 2 siostrami, które na początku lat 80- tych osiedliły się w Niemczech.
Agnieszka poznała historię swojej biologicznej rodziny, mimo, że sama dowiedziała się o swoim przysposobieniu dopiero w wieku….46 lat!
I jeszcze 55-letni Krzysztof. Jest szczęśliwy, że detektyw znalazł jego matkę i brata, choć rodzice
adopcyjni byli temu przeciwni….

DETEKTYW w poszukiwaniu biologicznych korzeni

Joakim Zander:
“Nie ma wytłumaczenia dla człowieka, który porzuca kogoś, kto jest z nim połączony
więzami krwi. Nie da się tego w żaden sposób usprawiedliwić”. Ale każdy powinien mieć prawo to
wyjaśnić!