Akty prawne

Ustawa z dnia 6 lipca 2001r. o usługach detektywistycznych.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy.
Rozporządzenie MSWiA z dnia 9 sierpnia 2004 r. w sprawie wzoru i trybu wydawania licencji detektywa.
Ustawa z dnia 10 maja 2002 r. o zasadach uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do podejmowania lub wykonywania niektórych działalności.
Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.