Adopcja - poszukiwania

Poszukiwanie adoptowanego rodzeństwa


Coraz więcej osób adoptowanych pragnie odnaleźć i poznać swoją biologiczną rodzinę. Wbrew pozorom, to trudna decyzja, wymagająca głębokich przemyśleń i refleksji.
Odszukanie (biologicznych) bliskich to tylko jeden element sprawy. I to wcale nie najważniejszy. Drugim, znacznie istotniejszym jest nawiązanie kontaktu. Musimy bowiem brać pod uwagę fakt, że odnaleziona przez nas siostra, czy brat,może w ogóle nie wiedzieć o swojej adopcji. I co wtedy ? Jak zareaguje na wieść o tym, iż wychowują go rodzice adopcyjni ? Bunt? Zerwanie kontaktów? Utrata zaufania? Żal? Rozpacz? Musimy o tym pamiętać i powinniśmy brać to pod uwagę. Innym problemem pozostaje fakt, dlaczego rodzice adopcyjni ukrywają fakt adopcji przed przysposobionymi dziećmi? Każde spotkanie z odnalezionym krewnym winno być fachowo przygotowane i dobrze zorganizowane.

jestem adoptowany szukam rodziny

Wielka radość, niemal euforia.

A zatem, podczas poszukiwania (biologicznych) bliskich, kierujmy się empatią i roztropnością. Dla dobra każdej ze stron.
Od lat pomagam w poszukiwaniach i znam efekty. Pracowałem przy sprawach, które kończyły się wielką radością, niemal euforią,
(np. odnalezienie rodziny /matki, babki i rodzeństwa/ studentki z woj. łódzkiego, 3 rodzeństwa Pani z lubuskiego, siostry pewnej łodzianki, której bezskutecznie poszukiwała ponad 10 lat!, itp.). Odnalazłem też wiele osób, które po pewnym czasie przestały być zainteresowane utrzymywaniem kontaktów z (biologicznymi) rodzicami, rodzeństwem, czy dalszą rodziną. Powody? Bardzo różne, czasami zaskakujące……

Prawo do ustalenia swoich korzeni i poznania biologicznej rodziny.

Mimo wszystko uważam, że każda adoptowana osoba powinna mieć prawo do ustalenia swoich korzeni i poznania biologicznej rodziny.  I sama też, we własnym sumieniu powinna rozstrzygnąć, czy pragnie nawiązać zerwane więzi, czy nie. Nie powinni robić tego urzędnicy.  Dlaczego?
Przy tak ważnej materii sprawy, subiektywna, urzędnicza ocena to zbyt mało. Ważne są także emocje. Nad nimi jednak powinniśmy panować.

Jesteś adoptowany?  Chcesz spróbować odszukać swoich biologicznych bliskich?

Zapraszam do kontaktu.