POLSKIE SKŁADY BUDOWLANE S.A. - Zarząd Grupy (15.11.2012)

Zarząd Grupy Polskie Składy Budowlane S.A. pragnie serdecznie podziękować p. Zenonowi Zalewskiemu, właścicielowi Biura INTER SECURUS, za dotychczasową owocna współpracę.

Nasza Firma korzystała kilkakrotnie z usług w/w Biura. Zlecone zadania były wykonywane w pełnym, umówionym zakresie, gdzie we wszystkich podejmowanych działaniach widać było kompetencje i zaangażowanie. W świetle powyższego, usługi Biura INTER SECURUS można zarekomendować innym podmiotom gospodarczym jako w pełni profesjonalne, realizowane sumiennie i terminowo.