INTER SECURUS Zenon Zalewski jest licencjonowanym użytkownikiem systemu Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej SA.
Posiadacz Certyfikatu, współpracując z KRD przyczynia się do poprawy płynności finansowej polskich przedsiębiorstw
oraz popiera etyczne prowadzenie działalności gospodarczej.

Adam Łącki – Prezes Zarządu KRD BIG S.A.