Wszystkie cele i zadania zostały zrealizowane na bardzo wysokim poziomie. Poziom dostarczonych informacji pomoże zespołowi dochodzeniowemu w dokończeniu tego zadania.
Dokumentacja fotograficzna stanowi ogromną pomoc. Każdemu polecę Twoje usługi i możesz podać moje dane każdemu, kto chce zasięgnąć opinii.

Andy Duffin – Operations Manager Absolute Partnership (The Insurance Investigator), United Kingdom