Badania wariografem

Badania wariografem

Wyniki badań wariograficznych znajdują wielopłaszczyznowe zastosowanie:
  • zyskujemy pewność, czy pracownicy nie oszukują firmy, nie działają na jej szkodę oraz czy zachowują lojalność i nie działają na rzecz konkurencji;
  • możemy dowiedzieć się o przypadkach występowania patologii lub przestępstw w firmie;
  • osiągamy pomoc i wskazówki przy doborze właściwej kadry pracowniczej;
  • możemy uprawdopodobnić lub wyeliminować osoby, co do których zachodzi podejrzenie dokonywania przestępstw, ukrywania faktu utrzymywania kontaktów pozamałżeńskich, uzależnienia od gier hazardowych, alkoholu lub narkotyków.

Badania wariograficzne, jako jedna z gwarancji, przeprowadzane są najczęściej wobec:

  • pracowników firm, którzy zarządzają mieniem powierzonym znacznej wartości;
  • kandydatów na stanowiska kierownicze w bankowości, finansach, księgowości i ubezpieczeniach;
  • pracowników firm ochrony osób i mienia, magazynów, hurtowni, spedycyjnych i kurierskich;
  • osób zawierających polisy ubezpieczeniowe na życie;
  • osób prywatnych w sprawach osobistych i rodzinnych.

badania wariograficzne

Zlecający badania wariograficzne Klienci są zainteresowani ich rzetelnością i profesjonalizmem. Takie wyniki może przynieść jedynie zastosowanie najnowocześniejszego sprzętu, jakim bez wątpienia jest wariograf CPS Pro 8-kanałowy, amerykańskiej firmy Stoelting, znanej z wprowadzenia pierwszego na  świecie komputerowego poligrafu. Urządzenie typu CPS Pro 8-kanałowy, wyposażone jest on w najbardziej zaawansowane technologicznie sensory tj. elektroniczny pneumograf (do tej pory używano mechanicznych), pletyzmograf, sit pad (możliwość wychwycenia prób oszustwa), możliwość wymiennej kontroli oporu lub przewodnictwa skóry oraz kardio sensory (monitorujące puls i ciśnienie). W celu umówienia badań wariograficznych skontaktuj się z nami  

CHCESZ MIEĆ PEWNOŚĆ – PRZEPROWADŹ BADANIE WARIOGRAFEM